OMID PIROZ

      S&P 500 INDEX E-TRADER                                  It is" a few minutes a day job " 

   You can be a happy index & stock market trader .                                   with our marvelous system 

  

 

                                                                                                   :  وقتی که شما عضو این موسسه میشوید

 

       .به طورهمزمان و از طریق کامپیوتر خودتان صفحه معاملات این چت روم بورس را خواهید داشت

 

 

       میتوانید در همان لحظه به صورت زنده و به طور دقیق از روی معامله گران حرفه ای کپی برداری

 

                                       .کرده و شما نیز اقدام به خرید و فروش در بازار بورس نیویورک نمایید   

 

     

            . قادر هستید از نظریه پردازان حرفه ای بازار بورس پرسش نمایید و با آنها ارتباط برقرار کنید

           به ما بپیوندید و همچون دیگر معامله گران بورس در این موسسه با صرف حداکثر نیم ساعت در روز به موفقیت مالی بزرگی رهنمون شوید